Benzen-co-lam-mat-mau-dung-dich-brom-khong

Benzen là một hợp chất quan trọng trong hóa học hữu cơ với nhiều ứng dụng công nghiệp rộng rãi. Vậy Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không? Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về tính chất hóa học của benzen và những ứng dụng quan trọng của hợp chất này trong đời sống và công nghiệp. Việc hiểu biết sâu sắc về tính chất và ứng dụng của Benzen không chỉ góp phần phát triển các ngành công nghiệp mà còn đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

1. Benzen là gì?

Benzen, một hydrocarbon thơm với công thức phân tử C6H6 và phân tử khối 78 là một chất quan trọng trong ngành công nghiệp. Đặc điểm hóa học của benzen bao gồm khả năng ít tan trong nước nhưng tan tốt trong các dung môi hữu cơ như dầu khoáng, dầu động thực vật và các dung môi khác. Đặc biệt, Benzen có thể hòa tan trong chất béo, sơn, vecni, hắc ín, cao su và nhựa đường.

Benzen đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và là thành phần chủ yếu trong các sản phẩm như xăng, dầu mỡ và các chất lỏng công nghiệp khác. Nó cũng là nguyên liệu chính để sản xuất các hợp chất hữu cơ quan trọng như phenol, anilin và toluen.

Tuy nhiên, Benzen là một chất hóa học nguy hiểm, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Tiếp xúc lâu dài với benzen có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như ung thư và rối loạn hệ thần kinh. Do đó, việc sử dụng và xử lý benzen cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn và bảo vệ môi trường. Vậy liệu Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không?

Benzen-co-lam-mat-mau-dung-dich-brom-khongLoi-giai-chi-tiet-
Tìm hiểu về Benzen

2. Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không?

Benzen là một hợp chất hữu cơ đặc biệt và không làm mất màu dung dịch Brom. Cấu trúc của Benzen gồm một vòng sáu cạnh đều, với các nguyên tử cacbon liên kết bằng các liên kết đôi và đơn xen kẽ, tạo ra một hệ thống electron gọi là hệ pi. Hệ pi này làm cho Benzen ổn định và đặc trưng.

Do hệ pi, các electron trong Benzen dễ dàng di chuyển và phân bố đều trong vòng, khiến Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế, nơi một nhóm hóa học thay thế một nguyên tử hydro trong vòng. Tuy nhiên, Benzen khó tham gia phản ứng cộng, nơi một chất thêm vào các liên kết đôi của Benzen. Vì vậy, khi Benzen tiếp xúc với dung dịch Brom, không có phản ứng cộng xảy ra và dung dịch không bị mất màu.

Một ngoại lệ là khi Benzen tác động với bột sắt (Fe) làm xúc tác, gây ra phản ứng oxi hóa. Bột sắt giúp brom phản ứng với Benzen, dẫn đến việc mất màu dung dịch Brom.

Tóm lại, do cấu trúc hệ pi, Benzen không làm mất màu dung dịch brom trừ khi có sự hiện diện của bột sắt làm xúc tác. Điều này nhấn mạnh tính chất đặc trưng và ổn định của benzen trong phản ứng hóa học. Như vậy chúng ta đã biết Benzen có làm mất màu dung dịch brom không và có thể làm mất màu trong những điều kiện đặc biệt nào.

Benzen-co-lam-mat-mau-dung-dich-brom-khongLoi-giai-chi-tiet
Benzen có làm mất màu nước brom không

3. Tính chất hoá học của Benzen

Benzen có cấu tạo đặc trưng của hydrocarbon thơm và dễ tham gia phản ứng thế nhưng khó tham gia phản ứng cộng. Ngoài việc tìm hiểu Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không, ta cùng tìm hiểu thêm nhiều phản ứng hóa học khác của Benzen dưới đây:

 • Phản ứng thế:
  • Khi benzen phản ứng với brom (Br2) dưới tác dụng của bột sắt (Fe) và nhiệt độ, tạo ra brombenzen (C6H5Br) và hydro bromide (HBr):

C6H6 + Br2 \overset{(Fe, t^{o}) }{\rightarrow} C6H5Br + HBr

  • Phản ứng với axit nitric (HNO3) trong sự hiện diện của axit sulfuric đậm đặc (H2SO4 đặc) và nhiệt độ, tạo ra nitrobenzen (C6H5NO2) và nước:

C6H6+ 3H2 \overset{Ni, t^{o} }{\rightarrow}C6H12 

 • Phản ứng cộng:
  • Khi benzen cộng với hydro (H2) dưới tác dụng của xúc tác nickel (Ni) và nhiệt độ, tạo ra cyclohexane (C6H12):

C6H6+ 3H2 \overset{Ni, t^{o} }{\rightarrow}C6H12 

  • Phản ứng với clo (Cl2) dưới tác dụng của ánh sáng, tạo ra hexacloran (C6H6Cl6):

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

 • Phản ứng oxy hóa:
  • Benzen không làm mất màu dung dịch kali permanganat (KMnO4).
  • Khi bị oxy hóa hoàn toàn, benzen phản ứng với oxy (O2) để tạo ra carbon dioxide (CO2) và nước (H2O):

C6H6 + 7,5O2 \overset{ t^{o} }{\rightarrow} 6CO2 + 3H2O

Nhờ cấu tạo đặc trưng, benzen thể hiện những tính chất hóa học đặc trưng của hydrocarbon thơm như dễ tham gia phản ứng thế và khó tham gia phản ứng cộng.

Benzen-co-lam-mat-mau-dung-dich-brom-khongLoi-giai-chi-tiet
Tính chất hóa học của Benzen

4. Một số câu hỏi vận dụng liên quan

Sau khi đã biết Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không, ta cùng tổng kết lại kiến thức bằng 1 số câu hỏi vận dụng nhé.

Câu 1: Vì sao Benzen không làm mất màu dung dịch Brom trong khi anilin nhanh chóng làm mất màu dung dịch Brom?

A. Nhóm amino (-NH2) rút điện tử làm cho anilin phản ứng thế ái điện tử xảy ra dễ dàng với nước brom (tại các vị trí orto, para) còn benzen thì không phản ứng với nước brom.

B. Benzen không hòa tan được trong nước và nhẹ hơn nước nên khi cho vào nước brom thì có sự phân lớp, benzen nằm ở lớp trên, không tiếp xúc được với brom nên không có phản ứng, còn anilin thì phản ứng được là do anilin hòa tan dễ dàng trong nước.

C. Anilin có tính bazơ nên tác dụng được với nước brom, còn benzen không phải là bazơ nên không phản ứng được.

D. D. Do nhóm amino đẩy điện tử vào nhân thơm khiến anilin phản ứng được với dung dịch brom, còn benzen thì không.

Đáp án đúng: D

Câu 2: Cho dãy chất sau: C2H2, C6H6, CH4, H2. Các chất đều làm mất màu dung dịch nước Brom là:

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, H2, CH4.

D. C2H2, C2H4

Đáp án đúng: D

Câu 3. Cho các nội dung nhận định dưới đây, nội dung nào đúng?

A. Brom không làm mất màu dung dịch Brom

B. Benzen phản ứng hoàn toàn với dung dịch thuốc tím khi có điều kiện ánh sáng.

C. Stiren chỉ làm mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ cao.

D. Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.

Đáp án đúng: A

Như vậy, với câu hỏi Benzen có làm mất màu dung dịch Brom không, ta khẳng định hợp chất Benzen không làm mất màu dung dịch brom do cấu trúc vòng sáu cạnh đặc trưng với hệ thống pi ổn định, khiến nó khó tham gia phản ứng cộng. Với các tính chất hóa học đặc biệt, benzen đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Nó là nguyên liệu cơ bản để sản xuất nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng như phenol, anilin và toluen, đồng thời là thành phần chính trong nhiều loại xăng, dầu mỡ và các chất lỏng công nghiệp khác. Đừng quên tìm hiểu thêm các kiến thức hữu ích về hợp chất Benzen trên Blog của Bảo nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *