Home Các Khái Niệm

Các Khái Niệm

Các khái niệm thuật ngữ về Internet of Things và Trí tuệ nhân tạo AI
Chuyên mục này chia sẻ cho các bạn những thuật ngữ, các khái niệm chuyên ngành về AI, IOT bạn cần phải biết nếu đang tìm hiểu, học tập và đam mê Internet of things.

Block là gì

Cryptography là gì

Erp là gì

Cto là gì

Port 445 là gì

Refurbished là gì

Rửa tiền là gì

Thị tẩm là gì