Cảm ơn bạn đã truy cập Blog của Bảo Bình Dương. Bằng cách sử dụng Blog của Bảo, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

1. Chính sách bảo mật

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật trên Blog của Bảo để biết về việc sử dụng cookie của Google và thông tin liên quan đến quảng cáo.

2. Thay đổi điều khoản

Bảo có thể sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào, chắc chắn Bảo sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng tải các Điều khoản đã được sửa đổi trên Trang web.

3. Phản hồi

Bảo rất mong nhận được mọi phản hồi, góp ý của các bạn về nội dung mà Bảo chia sẻ trên website. Bạn có thể gửi phản hồi cho Bảo qua email baobinhduongvn@gmail.com.

4. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ Bảo Bình Dương theo địa chỉ baobinhduongvn@gmail.com.