Cảm ơn bạn đã truy cập và sử dụng website baobinhduong.org.vn. Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dưới đây:

1. Thoả thuận với các điều khoản

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

2. Chính sách bảo mật

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ người dùng của chúng tôi.

3. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng tải các Điều khoản đã được sửa đổi trên Trang web hoặc thông qua các phương tiện khác. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã được sửa đổi, thì bạn không còn được phép sử dụng nữa. Chúng tôi có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào và mà không cần thông báo trước, theo quyết định của chúng tôi.

4. Phản hồi

Chúng tôi rất hoan nghênh mọi phản hồi, bình luận và đề xuất để cải thiện dịch vụ (Phản hồi). Bạn có thể gửi Phản hồi cho chúng tôi qua email baobinhduongvn@gmail.com. Bằng cách này, bạn trao cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, đã được thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, có thể được cấp phép và chuyển nhượng dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tạo ra các tác phẩm phái sinh và khai thác Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào.

5. Nội dung và quyền nội dung

Với mục đích của các Điều khoản này:

  • Nội dung có nghĩa là văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video của bất kỳ loại nào, thông tin liên quan đến giải trí, đặc biệt là game online, công nghệ và Esports
  • Nội dung người dùng có nghĩa là bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi (bao gồm cả bạn) cung cấp.

6. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ Bảo Bình Dương tại địa chỉ baobinhduongvn@gmail.com.